Shamanisme, uit de oudheid begrepen, de verbinding herstellen. De helende kracht van shamanisme kun je ervaren door ermee te leren werken, het toe te passen in je dagelijks leven. De shamanistische technieken en rituelen, als aanvulling en ondersteuning gebruiken, opent een ander kanaal, andere mogelijkheden die zéér effectief kunnen werken in de therapie en hulpverlening of gewoon in je dagelijks leven. Herstellen van de harmonie, in balans met de Natuur, de Wereld om ons heen en ons Zelf. Leven met Eerbied en Respect, leren van de Oude Wijsheid en deze te plaatsen in het Heden. Lessen uit oude culturen in deze tijd geplaatst geven veel inzicht. Met behulp van het Medicijnwiel, Krachtdieren, Trancereizen, Smudgen en diverse Healingsrituelen o.a. met klank en edelstenen. Drumming en Chanting, bewegen en verschillende andere rituelen en technieken. Bekijk de verschillende mogelijkheden op de activiteiten pagina.

Shamanisme of sjamanisme, waarom schrijven wij het tot nu toe meestal met een h terwijl je het steeds meer met een j ziet? In de tijd dat wij er bewust mee gingen werken ongeveer 35 jaar geleden, kwam het in Nederland niet zo veel voor en bestond er geen ander woord voor dan het Engelstalige Shamanism. In onze taal was het vanzelfsprekend er een e achter te plaatsen. Voor mij is het nog steeds de meest vertrouwde vorm, uiteraard is het allebei goed en kom je het ook beiden tegen.

Ingewijd te zijn op het Shamanistische en Inca pad van Healing maakt het belangrijk er ook mee te werken. Het is effectief en een krachtige aanvulling op de ander vormen van healing. Het contact met de natuur, aarde, elementen, dieren, planten, de windrichtingen en 'Spirits', de cirkel van het leven, het Medicijnwiel. Werken aan je gezondheid en levensblijheid, meer in je eigen kracht komen, in contact met wie je wezenlijk bent. Met behulp van de Shamanendrum kun je sneller in andere bewustzijnslagen komen, waar uit problemen beter te overzien, op te lossen zijn. De verbinding voelen met Moeder Aarde, Gaia, de elementen, alle levensvormen als bomen, planten, stenen en dieren. realiserend dat we een deel zijn van de cirkel, het levenswiel, een deel van het Grote Geheel.

Inspiratie: vanuit de oude tradities van de Inca's, de Indianen van Noord- en Zuid Amerika en de Keltische met o.a. de Lakota met White Buffaloo Calf Pipe Woman, de Inca's met Machu Picchu, de Pleiaden en de Maya kalender Waarin we deel zijn van het 'Grote Geheel'.

Op het Shamanistische Pad van Healing zijn wij opgeleid, ingewijd en/of geïnspireerd door velen, o.a.: Brooke Medicine Eagle, Black Elk, Sun Bear, don Juan Nuñez del Prado, Inti Cesar Malasquez en Lynn Andrews, maar ook al ver daarvoor door Anne Parks en Bob Moore.