Vanuit een Shamanistische visie, waarin we deel van een Groter Geheel zijn, in contact met de natuur en eerbied voor alle levensvormen, werken we op verschillende manieren met mensen. Het kan zijn dat je op zoek bent naar hulp bij je persoonlijke groei en ontwikkeling. Het kan ook zijn dat je vanuit een duidelijke hulpvraag zoekt naar oplossingen of steun, healing of inzichten. Ook in de relatie kunnen er dingen zijn waar je samen niet uit komt, waar in je vast loopt en hulp wilt vinden.

Onder de knop begeleidingsvormen zie je diverse mogelijkheden waar wij gebruik van maken. Wat de verschillende therapievormen betreft staan deze niet los van elkaar maar worden met en naast elkaar gebruikt. Dat is afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt en wat er op dat moment in het proces van degene die het ervaart nodig en wenselijk is. In een voorgesprek zullen we daar over kunnen praten.

Wat betreft het werken in groepen, gaan we uit van groei en ontwikkeling, inzichten in je eigen proces en plezier. Het blijft belangrijk het serieuze te verbinden met het lichte. Wanneer plezier er mag zijn kan groei beter plaatsvinden, blijheid kan blokkades laten verdwijnen. Soms zijn er dingen uit een ver verleden waar je niet meer mee bezig bent maar die je wel in de weg kunnen zitten in je ontwikkeling. Daar kun je individueel of in een kleine groep van 6 tot 12 mensen aan werken. Andere mogelijkheden zijn een ritueel of een speciale thema avond of middag.

De vormen van therapie gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid, motivatie en zelfwerkzaamheid van de cliënt.
Zij zijn gericht op het inzicht krijgen in het eigen proces en het oplossen van de oorzaak van het probleem. Het is dus géén symptoombestrijding. Zowel bij lichamelijke, psychische als emotionele problemen kan deze therapie zeer zinvol zijn. De meeste mensen ervaren het als een bijzondere vorm van groei en ontwikkeling.